KONTAKTY
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Telefón- 0948 294291

E  mail - vasesuperkociky123@gmail.com

Otváracia doba : Pondelok - Nedeľa od 8.00 do 20.00

 

Ján Juraši

Olšavska 867/35

044 24 Poproč

IČO: 43233601

DIČ: 1035799820

Zapísaná na Okresnom úrade Košice-okolie,odbor živnostenského podnikania,Hroncová 13,041 70,Košice

OU-KS-OZP-2017/005400-2

Číslo živnostenského registra 802-12447

Všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Košický kraj:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547

 

 

M